Lakikirja
Asianajotoimisto Bergholm

Rikosoikeus

Avustamme rikoksesta syytettyjä sekä asianomistajia. Avustamme niin oikeudenkäynnissä kuin sitä edeltävissä tai seuraavissa vaiheissa.

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat

Laadimme testamentteja, perukirjoja sekä muita asiakirjoja. Avustamme perinnönjaossa, osituksessa ja muissa toimituksissa sekä avio-oikeudellisissa asioissa. Autamme lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvissä asioissa.

Vahingonkorvausasiat

Avustamme vahingon aiheuttajaa ja vahingon kärsinyttä.

Yritysjuridiikka

Yritysten perustaminen, sopimusten tulkinta ja laadinta ym.

Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeus-, teollisoikeus- ym. asiat.

Ulkomaalaisasiat

Ulkomaalaisasiat koskevat yleensä maassa oleskelua ja turvapaikka-asioita.