Ota yhteyttä
096 898 8760

TOIMIALA

Rikosoikeus
Avustamme rikoksesta syytettyjä sekä asianomistajia. Avustamme niin oikeudenkäynnissä kuin sitä edeltävissä tai seuraavissa vaiheissa.

Ulkomaalaisoikeus
Avustamme muun muassa oleskelulupiin liittyvissä asioissa.

Perhe- ja jäämistöoikeus
Laadimme testamentteja, perukirjoja sekä muita asiakirjoja. Avustamme perinnönjaossa, osituksessa ja muissa toimituksissa sekä avio-oikeudellisissa asioissa. Autamme lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvissä asioissa.

Riita-asiat
Avustamme yksityishenkilöitä ja yrityksiä riita-asioissa. Riita voi koskea esimerkiksi asunnon tai auton kauppaa taikka sopimussuhteita.

Vahingonkorvaus
Avustamme vahingon kärsinyttä ja sen aiheuttanutta.

Immateriaalioikeus
Avustamme tekijänoikeuteen, teollisuusoikeuteen ja muihin immateriaalioikeuteen liittyvissä asioissa.

Yritysjuridiikka
Avustamme muun muassa yritysten perustamista, sopimusten laatimista ja niiden tulkintaa koskevissa asioissa.